Czy od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym można się odwołać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Nakaz zapłaty wydany może być w różnych sprawach. Nierzadko pozwani dowiadują się o orzeczeniu sądu i nakazie zapłaty dopiero wtedy, gdy dostają pismo do ręki. Postępowanie odbywa się bowiem bez ich powiadamiania oraz osobistego udziału. Czy od takiego nakazu zapłaty można się odwołać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – skąd się bierze?

Czym jest nakaz zapłaty i czy od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym można się odwołać? Najpierw prześledźmy, jak dochodzi do powstania nakazu zapłaty. Jeśli przeciwko pozwanemu toczy się jakieś postępowanie, związane np. z dawno nieopłaconymi rachunkami, niespłacone należności, czyli wierzytelności trafiają na sprzedaż do firm windykacyjnych bądź funduszy sekurytyzacyjnych. Firma, np. windykacyjna, staje się w postępowaniu powodem.

W specjalnym postępowaniu sądowym, np. nakazowym, pod względem formalnym sprawdzony jest pozew oraz jego załączniki. Na tej podstawie powstaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Pozwany o konieczności dokonania zapłaty należności dowiaduje się z pisma sądowego, w momencie jego doręczenia.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym – czy można się odwołać?

Czy od nakazu zapłaty możliwe jest odwołanie przez pozwanego? Jest to wręcz konieczne w sytuacji, gdy wierzytelności zostały spłacone lub z jakiegoś powodu ich wysokość jest niewłaściwa bądź pozwany się z nimi nie zgadza i ma na to dowody.

Pozwany, który otrzymuje pisemnie nakaz zapłaty i chce się od niego odwołać, ma na to czternaście dni licząc od momentu odbioru pisma z sądu. Należy pamiętać o tym, że nieodebranie takiego pisma nie jest dobrym rozwiązaniem. Po czternastu dniach przechowywania nieodebranego pisma, trafia ono z powrotem do sądu. Powód może wtedy zwrócić się do komornika, aby dostarczył pismo z nakazem zapłaty. Jeśli i tutaj dojdzie do nieodebrania pisma, następuje tzw. fikcja doręczenia. Wyrok się uprawomocnia i należność trzeba uiścić.

Brak reakcji ze strony pozwanego finalnie kończy się egzekwowaniem należności przez komornika. I tym razem ponownie pozwany dowiaduje się o tym w momencie, gdy już zostaje zajęte jego konto bankowe, a następnie dochodzi do pobrania kwoty należnej do zapłaty zgodnie z wydanym nakazem sądowym.

Jak odwołać się od sądowego nakazu zapłaty?

W przypadku nakazu zapłaty, który został wydany w postępowaniu upominawczym, należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli zaś nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym, składa się zarzuty od nakazu zapłaty. W obu przypadkach pozwany ma na to dwa tygodnie, jeśli nie chce dopuścić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Sprzeciw bądź zarzuty składa się do sądu, z którego otrzymany został nakaz zapłaty. Można to zrobić bezpośrednio lub za pomocą listu poleconego. I ponownie, w obu przypadkach konieczne jest wskazanie, czy sprzeciw bądź zarzuty odnoszą się do całości nakazu, czy też do jego części.

Jeśli wniesienie sprzeciwu bądź zarzutów odbyło się z zachowaniem terminu dwóch tygodni od momentu doręczenia nakazu zapłaty, sąd wyznacza rozprawę, przeprowadza ponownie postępowanie i wydaje wyrok utrzymujący nakaz bądź go uchylający. 

Fot.: materiał prasowy Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*