Czym jest karta EKUZ?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, pozwala korzystać z usług medycznych za granicą. Zobacz, do jakich świadczeń uprawnia karta EKUZ.

Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym obywatelom Unii Europejskiej ubezpieczonym w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów członkowskich przysługuje prawo do opieki zdrowotnej również w innych państwach Wspólnoty Europejskiej (jak również w krajach należących do EFTA). 

Aby korzystać z tej możliwości, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Jedną z nich jest wyrobienie EKUZ. Czym jest karta EKUZ, jak można ją uzyskać i kto ją wydaje – o tym przeczytasz poniżej.

Opieka zdrowotna na terenie UE

Unijna dyrektywa 2011/24/UE w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej 

określa warunki, na jakich pacjent może korzystać z usług medycznych w innym kraju UE. Przebywając na terenie innego państwa członkowskiego, ma prawo do podstawowych świadczeń medycznych, a także do ubiegania się o zwrot kosztów leczenia w kraju, gdzie jest ubezpieczona.

Korzystanie z tych świadczeń możliwe jest po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Brak karty EKUZ może wiązać się z koniecznością zapłaty za świadczenie medyczne z własnej kieszeni. 

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ to dokument unijny potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) poza krajem ubezpieczenia. Karta EKUZ upoważnia do korzystania z podstawowych świadczeń medycznych. 

Co obejmuje karta EKUZ?

Usługi medyczne z kartą EKUZ udzielane są na zasadach obowiązujących w danym państwie. Oznacza to, że turysta przebywający np. we Francji może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie jak obywatel Francji. W tym konkretnym przypadku musiałby więc pokryć 30% kosztów wizyty u lekarza specjalisty. Opłata ta nie podlega refundacji.

Leczenie z EKUZ

Należy pamiętać, że korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie obcego państwa europejskiego ma ograniczony zakres. Karta upoważnia do: 

  • leczenia niezbędnego oraz nieplanowanego;
  • leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju;
  • leczenia na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego państwa.

Świadczenia, których karta EKUZ zazwyczaj nie obejmuje, to:

  • koszty akcji ratunkowych;
  • koszty powrotu do kraju zamieszkania z powodu nagłej choroby (z wyjątkiem zaistnienia wystarczających przesłanek ekonomicznych, jak np. wyższe koszty transportu niż dalszego leczenia w danym kraju).

Kto może otrzymać EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może otrzymać każdy, kto jest uprawiony do świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej – czyli w przypadku naszego kraju każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ. Co więcej, EKUZ mogą otrzymać również osoby nieubezpieczone, które posiadają prawo do leczenia z racji szczególnych uprawnień, np. dzieci i młodzież do lat 18, których rodzice lub opiekunowie nie mogą zgłosić do ubezpieczenia.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

EKUZ wydawana jest przez NFZ. Można ją uzyskać na kilka sposobów:

  • podczas osobistej wizyty w dowolnym oddziale NFZ (lub delegatury);
  • pocztą tradycyjną poprzez wysłanie odpowiedniego formularza na adres dowolnego oddziału NFZ;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;
  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta;
  • pocztą elektroniczną, ale jedynie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

zdj. główne: Romain Dancre/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*